Договір оферти

Соціальна допомога нужденним, проведення спортивно-культурних заходів для незахищених верств населення молоді та дітей – наша місія. Адже втілюючи найкращі духовні цінності людству, світ стає кращим.

Публічна оферта про укладання договору пожертвування

Благодійна організація «Благодійний фонд «З Одесою у серці», в особі голови правління фонду Коломієць Анатолій Гамзатович пропонує фізичним та юридичним особам зробити пожертвування на нижче наведених умовах:

1. Загальні положення

 • 1.1. Відповідно до Цивільного кодексу України ця пропозиція є публічною офертою (далі – Оферта).
 • 1.2. У цій Оферті вживаються терміни, що мають таке значення:
 • "Пожертвування" - "безоплатна передача коштів, іншого майна, майнових прав";
 • «Благодійник» - «фізичні та юридичні особи, які роблять пожертвування»;
 • «Отримувач пожертвування» – «Благодійна організація «Благодійний фонд «З Одесою у серці» або «Фонд»».
 • 1.3. Оферта діє безстроково з моменту розміщення її на сайті Одержувача пожертвування.
 • 1.4. Отримувач пожертвування має право скасувати Оферту у будь-який час шляхом видалення її зі сторінки свого сайту в Інтернеті.
 • 1.5. Недійсність однієї або декількох умов Оферти не тягне за собою недійсність всіх інших умов Оферти.

2. Істотні умови договору пожертвування:

 • 2.1. Пожертвування використовується на утримання та ведення статутної діяльності Одержувача пожертвування та проектів Фонду.
 • 2.2. Сума пожертвування визначається Благодійником.

3. Порядок укладання договору пожертвування:

 • 3.1. Відповідно до Цивільного кодексу України та із Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» договір пожертвування укладається у письмовій формі шляхом акцепту Оферти Благодійника.
 • 3.2. Оферта може бути акцептована шляхом перерахування Благодійником грошових коштів на користь Одержувача пожертвування платіжним дорученням за реквізитами, зазначеним у розділі 5 Оферти, із зазначенням у рядку «Призначення платежу» назви проекту Фонду:
 • «Пожертвування на допомогу переселенцям»
 • «Пожертвування на допомогу багатодітним сім'ям»
 • «Пожертвування на допомогу інвалідам»
 • «Пожертвування на допомогу малозабезпеченим сім'ям »
 • 3.3. Проекти Фонду строки та сума реалізації:
 • «Пожертвування на допомогу переселенцям» строк реалізації з 01.04.2022 по 31.12.2022р. на суму 10 000 000,00 грн.
 • «Пожертвування на допомогу багатодітним сім'ям» строк реалізації з 01.04.2022 по 31.12.2022р. на суму 10 000 000,00 грн
 • «Пожертвування на допомогу інвалідам» строк реалізації з 01.04.2022 по 31.12.2022р. на суму 10 000 000,00 грн.
 • «Пожертвування на допомогу малозабезпеченим сім'ям» строк реалізації з 01.04.2022 по 31.12.2022р. на суму 10 000 000,00 грн.
 • 3.4. .В разі не реалізації проекту або при наявності залишків, кошти будуть використані на реалізацію інших проектів фонду. Згода платника на це непотрібна. Сума пожертвування не підлягає поверненню.
 • 3.5. Перерахування пожертвувань проводяться з використанням пластикових карток, електронних платіжних систем та інших засобів та систем, що дозволяють Благодійнику перераховувати Одержувачу пожертвування кошти.
 • 3.6. Вчинення Благодійником будь-якої з дій, передбачених п. 3.2. Оферти вважається акцептом Оферти відповідно до Цивільного кодексу України.
 • 3.7. Датою акцепту Оферти – датою укладання договору пожертвування є дата надходження пожертвування як коштів від Благодійника на розрахунковий рахунок Одержувача пожертвування.
 • 3.8. Одержувача пожертвування має право використати частину благодійної пожертвувань використовувати на адміністративні витрати Фонду у розмірі не більше, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 • 3.9. Одержувача пожертвування використовує благодійні пожертвування відповідно до своєї статутної діяльності та проектів Фонду. Отримані Фондом благодійні пожертвування можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.
 • 3.10. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання благодійних пожертвувань усупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.
 • 3.11. З метою здійснення контролю за використанням благодійних пожертвувань, у тому числі на користь третіх осіб, Благодійник має право призначити свою уповноважену особу, про що повідомляє Фонд протягом 10 (десяти) днів з дня призначення такої особи.

4. Заключні положення:

 • 4.1. Здійснюючи дії, передбачені цією Офертою, Благодійник підтверджує, що ознайомлений з умовами Оферти, цілями діяльності Одержувача пожертвування, усвідомлює значення своїх дій та має повне право на їх вчинення, повністю та беззастережно приймає умови цієї Оферти та дає свою згоду на збір, обробку та використання персональні дані.
 • Благодійник дає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Фонду його контактна інформація може бути використана Фондом для надсилання листів та повідомлень, у тому числі в електронному вигляді. При цьому Фонд зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник дає свою згоду, що інформація про нього (зокрема прізвище, ім'я, по батькові) може бути використана Фондом у засобах масової інформації, в мережі інтернет.
 • 4.2. Ця Оферта регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

5. Підпис та реквізити Одержувача пожертвування

Благодійна фундація «З Одесою в серці»

ИНН: 40205563

Адреса місця знаходження: пров.Високий, 17, м.Одеса, 65007

Банківські реквізити:

IBAN: UA443052990000026009044906711

в АО КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

Голова правління

Яуфман Олена Анатоліївна

×

Сплатити рахунок

* - обов'язкове поле
* - обов'язкове поле
* - обов'язкове поле
* - обов'язкове поле